Tarieven

Per 1 januari 2024 zijn mijn tarieven:

  • Intake: €110,-
    (intake duurt ongeveer 60-75 min. & uitwerktijd 15-30 min.)

  • Vervolg- en coachingsconsult: €38,- per 30 min. (incl. uitwerktijd)

Toelichting behandeltijd

De behandeltijd die de diëtist in rekening brengt bestaat uit twee componenten:

1. de directe tijd: de tijd waarbij u als cliënt aanwezig bent;

2. de indirecte tijd: de tijd die de diëtist besteedt aan o.a. het berekenen en samenstellen van een persoonlijk advies, het informeren van de verwijzer en het registreren van uw gegevens. Hier bent u als cliënt doorgaans niet bij aanwezig.

Een consult bestaat uit directe en indirecte tijd.

De totaal bestede tijd wordt afgerond op kwartieren.

Vergoeding diëtist

Sinds 1 januari 2013 zijn de kosten voor dieetadvisering terug in de basisverzekering. Consultkosten bij een geregistreerde diëtist worden jaarlijks voor 3 uur vergoed vanuit de basisverzekering.  Deze kosten worden wel altijd verrekend met het eigen risico indien deze nog niet is opgebruikt. Soms kunnen verzekeraars een verwijsbrief vragen van de huisarts, dit geldt voor CZ, Delta Loyd, De Friesland, Kiemer en OHRA.

Hoeveel consulten exact vergoed worden hangt sterk af van de zorgverzekeraar waarbij u bent aangesloten. Zie de hier de link voor een overzicht van alle vergoedingen: vergoedingen

Dietist Eline Zuiderwijk heeft geen contracten met zorgverzekeraars en is hiermee een contractvrije diëtist. Na elk consult ontvangt u van mij een factuur per mail die u aan mij per bank kunt betalen. U kunt deze dan zelf uploaden/declareren bij uw zorgverzekering, eventueel samen met de verwijsbrief. Veel cliënten krijgen dan binnen enkele dagen 75-100% van de consultkosten teruggestort van de verzekeraar.

Afspraak afzeggen?

Kunt u onverwachts niet op onze afspraak verschijnen, dan vraag ik u dit minimaal 24 uur van te voren te laten weten. Anders ben ik genoodzaakt om de consultkosten in rekening te brengen. Ik vraag hiervoor uw begrip.