Ik ben mij er van bewust dat een passende verwerking van persoonsgegevens een onmisbaar aspect is van het privacyrecht. Om dit recht te waarborgen kun je in deze verklaring nagaan wat er met je gegevens gebeurt. De handelswijze van Dietist Eline Zuiderwijk is vanzelfsprekend alvast in overeenstemming met de huidige Wet Bescherming Persoonsgegevens en tevens met de Algemene Verordening Gegevensbescherming.

Dietist Eline Zuiderwijk, ingeschreven bij de KvK onder KVK-nummer 58700668, is verantwoordelijk voor de verwerking van persoonsgegevens zoals weergegeven in deze privacyverklaring.

Contactgegevens:
Website: https://dietist-elinezuiderwijk.nl
Adres: zie onderaan website
E-mail: info@elinezuiderwijk.nl
Telefoon: +31 6 1416 3760
Eline Zuiderwijk is namens Dietist Eline Zuiderwijk de ‘Functionaris Gegevensbescherming’.

Persoonsgegevens die ik verwerk
Dietist Eline Zuiderwijk verwerkt je persoonsgegevens doordat je gebruik maakt van onze diensten en/of omdat je deze gegevens zelf aan ons (hebt) verstrekt.
Hieronder vind je een overzicht van de persoonsgegevens die wij verwerken:
– Voor- en achternaam
– Geslacht
– Adresgegevens
– Telefoonnummer
– E-mailadres
– IP-adres
– Gegevens over jouw surfgedrag

Doeleinden en op basis van welke grondslag ik persoonsgegevens verwerk
Je persoonsgegevens worden door Dietist Eline Zuiderwijk verwerkt voor het aangaan en uitvoeren van overeenkomsten met Dietist Eline Zuiderwijk. Om deze diensten te optimaliseren, kunnen de gegevens tevens worden gebruikt om de diensten van Dietist Eline Zuiderwijk te verbeteren en om de relatie met onze klanten te beheren.
Dietist Eline Zuiderwijk verwerkt jouw persoonsgegevens voor de volgende doeleinden:
– verzenden van onze nieuwsbrief en/of reclamefolder
– je te kunnen bellen of e-mailen indien dit nodig is om onze dienstverlening uit te kunnen voeren
– je te informeren over wijzigingen van onze diensten en/of producten
– Dietist Eline Zuiderwijk volgt indien nodig jouw surfgedrag over verschillende websites waarmee wij onze producten en diensten afstemmen op jouw behoefte.
– Dietist Eline Zuiderwijk verwerkt ook persoonsgegevens als wij hier wettelijk toe verplicht zijn, zoals gegevens die wij nodig hebben voor onze belastingaangifte.

Geautomatiseerde besluitvorming
Dietist Eline Zuiderwijk neemt niet op basis van geautomatiseerde verwerkingen besluiten over zaken die (aanzienlijke) gevolgen kunnen hebben voor personen. Het gaat hier om besluiten die worden genomen door computerprogramma’s of -systemen, zonder dat daar een mens (bijvoorbeeld een medewerker van Dietist Eline Zuiderwijk) tussen zit.

Dietist Eline Zuiderwijk gebruikt de volgende computerprogramma’s of -systemen:
Ik maak gebruik van het programma MailChimp voor de verzending van een Nieuwsbrief naar klanten van Dietist Eline Zuiderwijk.

Hoe lang we persoonsgegevens bewaren
Dietist Eline Zuiderwijk bewaart je persoonsgegevens niet langer dan strikt nodig is om de doelen te realiseren waarvoor je gegevens worden verzameld.
Ik hanteer een (wettelijke) bewaartermijn van 7 jaar voor persoons- en adres gegevens met name voor controle door de Belastingdienst.

Delen van persoonsgegevens met derden
Dietist Eline Zuiderwijk verkoopt jouw gegevens niet aan derden en zal deze uitsluitend verstrekken indien dit nodig is voor de uitvoering van onze overeenkomst met jou of om te voldoen aan een wettelijke verplichting. Met bedrijven die jouw gegevens verwerken in mijn opdracht, sluit ik een bewerkersovereenkomst om te zorgen voor eenzelfde niveau van beveiliging en vertrouwelijkheid van jouw gegevens. Dietist Eline Zuiderwijk blijft verantwoordelijk voor deze verwerkingen.

Cookies, of vergelijkbare technieken, die wij gebruiken
Dietist Eline Zuiderwijk gebruikt technische en functionele cookies en daarnaast ook analytische cookies die geen inbreuk maken op je privacy.
Een cookie is een klein tekstbestand dat bij het eerste bezoek aan onze website wordt opgeslagen op jouw computer, tablet of smartphone.
De cookies die ik gebruik zijn noodzakelijk voor de technische werking van de website en jouw gebruiksgemak. Ze zorgen ervoor dat de website naar behoren werkt en onthouden bijvoorbeeld jouw voorkeursinstellingen. Ook kan ik hiermee onze website optimaliseren.
Je kunt je afmelden voor cookies door je internetbrowser zo in te stellen dat deze geen cookies meer opslaat. Daarnaast kun je ook alle informatie die eerder is opgeslagen via de instellingen van je browser verwijderen.

Gegevens inzien, aanpassen of verwijderen
Je hebt het recht om je persoonsgegevens in te zien, te corrigeren of te verwijderen. Daarnaast heb je het recht om je eventuele toestemming voor de gegevensverwerking in te trekken of bezwaar te maken tegen de verwerking van jouw persoonsgegevens door Dietist Eline Zuiderwijk en daarnaast heb je het recht op gegevensoverdraagbaarheid.
Dat betekent dat je bij mij een verzoek kan indienen om de persoonsgegevens die ik van jou beschik in een computerbestand naar jou of een ander, door jou genoemde organisatie, te sturen.
Je kunt een verzoek tot inzage, correctie, verwijdering, gegevensoverdraging van je persoonsgegevens of verzoek tot intrekking van je toestemming of bezwaar op de verwerking van jouw persoonsgegevens sturen naar: info@elinezuiderwijk.nl.
Om er zeker van te zijn dat het verzoek tot inzage door jou is gedaan, vraag ik jou een kopie van je identiteitsbewijs met het verzoek mee te sturen. Maak in deze kopie je pasfoto, MRZ (machine readable zone, de strook met nummers onderaan het paspoort), paspoortnummer en Burgerservicenummer (BSN) zwart. Dit ter bescherming van je privacy.
Ik reageer zo snel mogelijk, maar binnen vier weken, op jouw verzoek.
Dietist Eline Zuiderwijk wil je er tevens op wijzen dat je de mogelijkheid hebt om een klacht in te dienen bij de nationale toezichthouder, de Autoriteit Persoonsgegevens.

Hoe ik jouw persoonsgegevens beveiligd heb
Dietist Eline Zuiderwijk beschermt de aan haar toevertrouwde gegevens met behulp van technische en administratieve veiligheidsmaatregelen om het risico van verlies, misbruik, onbevoegde toegang, openbaarmaking en wijziging tegen te gaan. Hierbij kun je denken aan firewalls, versleuteling van gegevens en fysieke en administratieve toegangscontroles tot aan de data en de servers.
Als jij het idee hebt dat jouw gegevens toch niet goed beveiligd zijn of er aanwijzingen zijn van misbruik, neem dan contact met mij op per mail: info@elinezuiderwijk.nl.

Aanpassen privacyverklaring
Ik behouden mij het recht voor mijn privacyverklaring aan te passen indien noodzakelijk om aan de gestelde wettelijke regels te kunnen blijven voldoen.